Полезна информация

Съвременните прозорци се затварят много плътно.Поради това редовното проветряване е от голямо значение за приятния климат в помещението: - подмяна на използвания въздух със свеж - регулиране на влажността и температурата на въздуха в помещението - ...

..още

Това е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четири, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката. По цялата обиколка на профилите, в ...

..още

Избягвайте отворените на долна ос прозорци по време на дългия отоплителен период.Приток на свеж въздух в помещението ще осигурите най-добре чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати.По този начин настъпва течение,което подновява напълно в ...

..още

Почиствайте уплътнениятя,както и рамката с вода и стандартен почистващ препарат.Смазвайте редовно уплътненията със силиконова смазка.

Минимум веднъж годишно смазвайте подвижните части на обкова с по една капка машинно масло,за да могат вашите прозорци да продължат да се отварят и затварят безпроблемно

Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците.Замърсяванията появяващи се вследствие на прах и дъжд,се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат.Стъклата на прозорците почиствайте с чиста топла вода. - Не изпол ...

..още

ФИРМАТА Е В ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 14.08.2019г. до 24.08.2019г.