Блокиращи брави за деца

Блокиращите брави за деца осигуряват безопасността на децата и предотвратяването на инциденти, свързани с падането на деца от прозорците. Блокиращите брави за деца са сетрифицирани и отговарят на европейските норми за качество ES BN 13126-5:2012

ФИРМАТА Е В ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 22.08.2016г. до 28.08.2016г.