ФИРМАТА Е В ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 22.08.2016г. до 28.08.2016г.