Контакти

Офис

"ГРАНДПЛАСТ ЕООД"
управител - Лъчезар Лазаров гр.Варна, бул."Цар Освободител" 162 Б ( срещу блок 108 )

За връзка

0898 / 631 619

0889 / 631 619

052/ 917 127

Email: info@grandplastbg.com

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД