Полезна информация

Съвременните прозорци се затварят много плътно.Поради това редовното проветряване е от голямо значение за приятния климат в помещението:\r\n- подмяна на използвания въздух със свеж\r\n- регулиране на влажността и температурата на въздуха в помещениет ...

..още

Това е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четири, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката. \r\n\r\nПо цялата обиколка на профилит ...

..още

Избягвайте отворените на долна ос прозорци по време на дългия отоплителен период.Приток на свеж въздух в помещението ще осигурите най-добре чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати.По този начин настъпва течение,което подновява напълно в ...

..още

Почиствайте уплътнениятя,както и рамката с вода и стандартен почистващ препарат.Смазвайте редовно уплътненията със силиконова смазка.\r\n

Минимум веднъж годишно смазвайте подвижните части на обкова с по една капка машинно масло,за да могат вашите прозорци да продължат да се отварят и затварят безпроблемно

Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците.Замърсяванията появяващи се вследствие на прах и дъжд,се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат.Стъклата на прозорците почиствайте с чиста топла вода.\r\n- Не изп ...

..още

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД