Почистване на уплътнениятя

Почиствайте уплътнениятя,както и рамката с вода и стандартен почистващ препарат.Смазвайте редовно уплътненията със силиконова смазка.\r\n

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД