Правилно проветряване

Избягвайте отворените на долна ос прозорци по време на дългия отоплителен период.Приток на свеж въздух в помещението ще осигурите най-добре чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати.По този начин настъпва течение,което подновява напълно въздуха в жилищните помещения само за 2 до 5 минути.За това време строителните елементи не могат да изстинат.Така осигурявате ефективно проветряване,което минимизира загубите на енергия и намалява разходите за отопление.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД