Правилно проветряване

Избягвайте отворените на долна ос прозорци по време на дългия отоплителен период.Приток на свеж въздух в помещението ще осигурите най-добре чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати.По този начин настъпва течение,което подновява напълно въздуха в жилищните помещения само за 2 до 5 минути.За това време строителните елементи не могат да изстинат.Така осигурявате ефективно проветряване,което минимизира загубите на енергия и намалява разходите за отопление.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД