Поддържане на новата дограмата

Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците.Замърсяванията появяващи се вследствие на прах и дъжд,се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат.Стъклата на прозорците почиствайте с чиста топла вода.\r\n- Не използвайте агресивни или съдържащи разтворители препарати - за почистване и полиране,както и разяждащи препарати като например разтвори на основата на синтетична смола,ацетони и др.\r\n- Не използвайте абразивни препарати\r\n- Не използвайте твърди предмети,като например шпакли,телени четки,груби гъби и т.н.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД