Ефективна вентилация - намаляване на загубите на енергия

Съвременните прозорци се затварят много плътно.Поради това редовното проветряване е от голямо значение за приятния климат в помещението:\r\n- подмяна на използвания въздух със свеж\r\n- регулиране на влажността и температурата на въздуха в помещението\r\n- избягване на конденза и образуване на плесени\r\n- предпоставка за здравословен климат и приятни условия на живот

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД