Ефективна вентилация - намаляване на загубите на енергия

Съвременните прозорци се затварят много плътно.Поради това редовното проветряване е от голямо значение за приятния климат в помещението:
- подмяна на използвания въздух със свеж
- регулиране на влажността и температурата на въздуха в помещението
- избягване на конденза и образуване на плесени
- предпоставка за здравословен климат и приятни условия на живот

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД