Стъклопакети


Стъклопакетът представлява херметично затворена конструкция от две или повече стъкла, отделени помежду им с различни по размер дистанционери. В повечето случаи стъклопакетите са от 75 % до 90 % от площта на прозореца и затова е от съществено значение да се избере качествен, задоволяващ всички желания за топло- и шумоизолация стъклопакет, а не само висококачествена дограма. В зависимост от броя стъкла, които изграждат стъклопакета те биват: двойни /еднокамерни/ стъклопакети или тройни /двукамерни/ стъклопакети. Добрата толпизолация се постига чрез комбинация от качествен профил с необходимите топлоизолационни характеристики и от подходящ стъклопакет.
Степента на топлоизолация зависи от разстоянието между стъклата, вида и дебелината им. За повишаване на топлоизолацията се препоръчва поставянето на нискоемисийно стъкло или т. нар. К-стъкло в стъклопакета. То представлява флоатно стъкло с нанесен тънък слой метален окис и стъклопакет с него е почти 2 пъти по-добър изолатор от стъклопакет с две бели флоатни стъкла с дебелина 4 мм. Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв. м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни - 1 градус. Поставянето на газ аргон, намалява енергийните загуби и повишава топлоизолационните свойства на стъклопакета с около 10 % /от 0,1 W/m2 K до 0,2 W/m2 K/. По-високи топлоизолационни показатели могат да се постигнат и чрез поставянето на троен /двукамерен/ стъклопакет. Друг проблем е шумът, които се решава с поставянето на различни по дебелина стъкла в стъклопакета. Звукът преминава лесно през еднакво дебели стъкла, например две стъкла с дебелина 4 мм., но се пречупва и не преминава в помещението, ако му се налага да премине през среди с различна дебелина. Стъклопакет – с две стъкла с различна дебелина или стъклопакет, на който едно от стъклата е триплекс гарантират отлична звукоизолация. Максимална звукоизолация може да се постигне и чрез троен (двукамерен) стъклопакет с различни по дебелина стъкла и различни разстояния между тях, особено, ако едно от трите стъкла е ламинирано /триплекс/.

Основни видове стъкла, използвани при остъкляване са:
? Бяло флоатно стъкло - най-често използваното стъкло, в повечето случай в комбинация с друго стъкло и се предлага с различна дебелина от 4 мм. до 8 мм.
? Нискоемисийно или К-стъкло е енергоспестяващо стъкло, с което се постига по-добра топлоизолация. Изключителните му свойствата за термална изолация - пропускат максимално количество соларна енергия и задържат голямо количество топлина в помещението.
? Всесезонно /четирисезонно/ стъкло е енергоспестяващо стъкло, с което се постига оптимална топлоизолация, като комбинира контрола на слънчевата светлина и топлоизолационни възможности, осигуряващи приятна среда през цялата година, без да се получава „парников” ефект. Характеризира се с висока селективност и нисък коефициент на топлопреминаване. Подходящо е и за прозорци с южно и югозападно изложение.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД