ПВЦ дограма

Профили. \r\n\r\nТова е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четиру, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката. \r\n\r\nПо цялата обиколка на профилите, включително и отваряемите части, се монтира уплътнител. В горната и долната част на профила от външната част се пробиват вентилационни отвори за извеждане на влагата или дъждовната вода, попаднала в профила. \r\n\r\nБроят на камерите в профила определя степента на топлоизолация на прозореца, обозначавана с “к” в европейските стандарти. Колкото е по-нисък този коефициент, толкова по-добре. При стандартните ПВЦ прозорци к = 1.5. Това означава че при минус 20 градуса студ, стайната температура при слабо работещо отопление трябва да е над +20 градуса. Това се постига благодарение на топлоизолиращите свойства на въздуха, запълващ 3-те камери. Колкото повече камери, толкова по-добра топлоизолация. \r\n\r\nПринципи на отваряне. \r\n\r\nПроизводителите предлагат два вида отваряне: американски (плъзгащ) и европейски (наклонено-въртящ). \r\n\r\nПлъзгащият тип се прилага при остъкляване на балкони и лоджии. Те не заемат дори сантиметър вътрешно пространство, както е обикновено при отварящите се навътре крила. \r\n\r\nНаклонено въртящият тип позволява да се отваря прозореца в две равнини: вертикално или хоризонтално(както е при обикновените прозорци). Вертикалният начин на отваряне е много удобен когато е необходимо проветряване на помещението. \r\n\r\nОбков. \r\n\r\nКачественият обков позволява равномерно напасване на отваряемите части по цялата обиколка, което подобрява топло- и звукоизолацията.\r\nГовори се, че под въздействие на слънцето, ПВЦ отделя вредни вещества? \r\n\r\nЗа неекологичността на ПВЦ прозорците наистина се говори много. Да, в производството им, в ролята на катализатор, се използват тежки метали. Много от производителите на профили, с цел придаване на белота, добавят олово. Съвременните технологии обаче, не допускат отделяне на токсични вещества от готовото изделие(като изключим случаите на загряване до точката на топене, което означава при пожар в помещението): специални интертни добавки се грижат да направят материала безупречен от екологична гледна точка. Дори в някои от профилите вместо олово се ползва цинк или калций за избелване. \r\n\r\nНе всички производители на ПВЦ-профили обаче притежават необходимите международни и български сертификати за качество и екологичност. Ако ще говорим за ролята им в опазване на обкръжаващата среда – за това ще говорят фактите. Чрез по-добрата топлоизолация, ПВЦ прозорците позволяват намаляването на изразходваното гориво. Това не е само икономия на средства и природни ресурси, но и намаляване на изгарянето на кислорода, както и изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата. Освен това, за времето си на съществуване, ПВЦ прозорците са спасили немалко хектари гори, използвани за производството на обикновените дървени стъклопакети.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД