Блокиращи брави за деца

Блокиращите брави за деца осигуряват безопасността на децата и предотвратяването на инциденти, свързани с падането на деца от прозорците.

Блокиращите брави за деца са сетрифицирани и отговарят на европейските норми за качество ES BN 13126-5:2012

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД