Блокиращи брави за деца

Блокиращите брави за деца осигуряват безопасността на децата и предотвратяването на инциденти, свързани с падането на деца от прозорците. \r\n\r\nБлокиращите брави за деца са сетрифицирани и отговарят на европейските норми за качество ES BN 13126-5:2012

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД